Privacyverklaring, Ridder van Doorne - fotografie.

 

De klantgegevens die Ridder van Doorne - fotografie ontvangt van klanten zijn slechts, naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Verdere gegevens van klanten zijn niet relevant en wordt ook niet naar gevraagd of bewaard. De klantgegevens worden bewaard in een klantsysteem die gekoppeld is aan een boekhoud pakket. Betreffende software staat lokaal geïnstalleerd en staat niet in contact met het internet. De computer is beveiligd met altijd up to date anti virus en anti inbraak software.