Privacyverklaring, Ridder van Doorne - fotografie.

De klantgegevens die Foto Ridder van Doorne ontvangt van klanten zijn slechts, naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Verdere gegevens van klanten zijn niet relevant en wordt ook niet naar gevraagd. De klantgegevens worden bewaard in een klantsysteem die gekoppeld is aan mijn boekhouding. Betreffende software staat lokaal geïnstalleerd en staat niet in contact met het internet. De computer is beveiligd met altijd up to date antivirus en anti inbraak software.