Covid-19 update

Ook een fotograaf moet Coronaproof werken. Dupho heeft daarom een protocol ingediend bij de ministeries van OCW en EZK waarmee duidelijkheid wordt geschapen hoe fotografen veilig in de 1,5 meter maatschappij moeten werken. Dit houdt voor mij in dat ik met elke offerte en opdrachten het protocol bespreek en houd ik mij aan de opgestelde regels tijdens mijn werk als fotograaf. Zo kan ik voor mijzelf en voor de klant veilig de opdrachten uitvoeren.

Nu met de tweede golf wordt het er niet makkelijker op dus voor familieportretten geldt dat ik alleen families van één huishouden zal fotograferen. Voor wat trouwreportages betreft houd ik meer afstand tot de gasten. Mocht ik constateren dat om wat voor reden dan ook er niet aan de huidig geldende covid-19 regels wordt gehouden, dan zal ik daar melding van maken en stoppen met fotograferen, voor ieders veiligheid.